Uitkeringen gaan licht omhoog

De uitkeringen  – bijstand (Participatiewet), de IOAZ (wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en de IOAW (wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) – gaan op 1 juli a.s. licht omhoog. Onlangs werden de nieuwe uitkeringsbedragen door de … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt verzamelbesluit vast

Bestuur Baanbrekers

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Deze wet maakt deel uit van de drie grote transities, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten komen. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen werkt en naar vermogen participeert in de samenleving. … Lees verder

Uitkeringsbedragen eerste helft 2015

De nieuwe uitkeringsbedragen voor de eerste helft van 2015 zijn bekend. Had u op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering en leefde u met andere meerderjarigen in één huis? Dan gelden er voor u andere uitkeringsbedragen dan voor mensen die sinds … Lees verder

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Het algemeen bestuur van Baanbrekers is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen … Lees verder