Uitkeringen gaan iets omhoog

Uitkeringen gaan omhoog

De uitkeringen gaan op 1 juli a.s. iets omhoog. We hebben de nieuwe uitkeringsbedragen voor u op een rijtje gezet. U kunt ze online inzien op onze website. In het overzicht treft u de uitkeringsbedragen aan voor de Participatiewet, de … Lees verder

Taaleis en taaltoets gelden voor iedereen

Taaleis

Wie sinds 1 januari 2016 voor een bijstandsuitkering bij Baanbrekers aanklopt, moet zich kunnen redden in de Nederlandse taal. Dit is het gevolg van de Wet taaleis en het Besluit taaltoets Participatiewet. Nieuwe aanvragers moeten het Nederlands kunnen spreken, schrijven, … Lees verder

Verzamelverordening Participatiewet aangepast

Bestuur Baanbrekers

De Verzamelverordening Participatiewet van Baanbrekers is aangepast. Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op … Lees verder

Raads- en commissieleden bijgepraat over beschut werken

(Nieuw) beschut werk in de praktijk.

Tijdens een drukbezochte informatieve en interactieve avondbijeenkomst bij restaurant De Koning in Waalwijk zijn de raads- en commissieleden van de Langstraatgemeenten op woensdag 30 maart jl. bijgepraat over (nieuw) beschut werken. Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de landelijke vereniging … Lees verder