Bestuur Baanbrekers stelt beleidsregels Participatiewet vast

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de Wsw in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 9 december 2016 het gewijzigde Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt verzamelbesluit vast

Bestuur Baanbrekers

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Deze wet maakt deel uit van de drie grote transities, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten komen. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen werkt en naar vermogen participeert in de samenleving. … Lees verder

Baanbrekers stelt wijziging verzamelbesluit vast

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur onze organisatie is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie, maatregelen … Lees verder

Baanbrekers stelt verordeningen, besluiten en beleidsregels vast

De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de … Lees verder