Verzamelverordening Participatiewet aangepast

Bestuur Baanbrekers

De Verzamelverordening Participatiewet van Baanbrekers is aangepast. Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt verzamelbesluit vast

Bestuur Baanbrekers

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Deze wet maakt deel uit van de drie grote transities, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten komen. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen werkt en naar vermogen participeert in de samenleving. … Lees verder

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Het algemeen bestuur van Baanbrekers is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen … Lees verder

Baanbrekers stelt verordeningen, besluiten en beleidsregels vast

De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de … Lees verder