Talent2Work, het werkgelegenheidsproject van de gemeente Heusden en Baanbrekers, start op korte termijn met zogenoemde themaweken. Tijdens zo’n themaweek staat een bepaalde branche centraal. Werkzoekenden uit de gemeente Heusden krijgen dan informatie over de verschillende werkvelden, beroepen en opleidingen binnen een bepaalde branche.

Themaweek zorg en welzijn
De eerste themaweek staat in het teken van zorg en welzijn. Deze week start op maandag 11 maart a.s. Samen met 
het Servicepunt Zorg & Welzijn verstrekt Baanbrekers informatie over werken in de zorg- en welzijnsbranche. Vrijdag 15 maart a.s. is er een speciale zorg- en welzijnsworkshop voor belangstellenden. De themaweek zorg en welzijn sluit mooi aan bij de Open Dag van de Zorg. Deze open dag is zaterdag 16 maart a.s. Meer weten over deze themaweek? Of meteen aanmelden? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Baanbrekers. Een mail sturen kan ook. Vermeld hierbij altijd uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de naam van uw contactpersoon.

Themaweek techniek
Het werken in de techniek staat centraal tijdens de themaweek techniek. Deze week is van 
maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart a.s. Tijdens deze themaweek bezoeken we verschillende technische bedrijven in de gemeente Heusden. Vooral de bedrijfstakken metaal, elektrotechniek en installatietechniek komen hierbij aan bod. Meer weten over deze themaweek? Of meteen aanmelden? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Baanbrekers. Een mail sturen kan ook. Vermeld hierbij altijd uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de naam van uw contactpersoon.

Themaweek food en logistiek
De themaweek voor de food en logistiek is nog in voorbereiding. Deze week wordt gehouden in de week van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april a.s. Dan worden bedrijfsbezoeken gebracht aan verschillende bedrijven in de gemeente Heusden. Deze week wordt afgesloten met de regionale Dag van de Logistiek op zaterdag 20 april a.s. Meer weten over deze themaweek? Of meteen aanmelden? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Baanbrekers. Een mail sturen kan ook. Vermeld hierbij altijd uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de naam van uw contactpersoon.