Een handtekening van de kandidaat en een handtekening van het Koning Willem 1 College werden op elk certificaat geplaatst.

Glimmend van trots namen de kandidaten van het KW1C-traject op woensdag 13 november jl. hun certificaat in ontvangst. Dertien weken lang werkten zij samen heel intensief aan hun eigen talenten. Met twee groepsinterviews, een individuele presentatie en een échte diploma-uitreiking werd het traject officieel afgerond.

De talenten van het KW1C-traject en de begeleiders van het Koning Willem 1 College, de gemeente Heusden en Baanbrekers.

De talenten van het KW1C-traject en de begeleiders van het Koning Willem 1 College, de gemeente Heusden en Baanbrekers.

Modules op maat
Vier dagdelen per week waren de kandidaten aanwezig bij Metal Valley in Drunen. Daar volgden zij verschillende modules op maat. Denk hierbij aan taal, rekenen, budgetteren en het aanleren van digitale vaardigheden. Ook sport en beweging, oriëntatie op (vrijwilligers)werk en sollicitatieactiviteiten kwamen aan bod.

Het KW1C-traject werd afgsloten met twee groepsinterviews.

Het KW1C-traject werd afgsloten met twee groepsinterviews.

Kracht gebruiken
Het KW1C-traject is opgezet in het kader van het innovatieve werkgelegenheidsproject Talent2Work. De kandidaten waren afkomstig uit de gemeente Heusden. Het talententraject werd ontwikkeld door Baanbrekers samen met het Koning Willem 1 College uit ’s-Hertogenbosch. De groep talenten werkte tijdens het KW1C-traject enorm goed samen. Ze hebben kracht uit zichzelf gehaald en geleerd die kracht te gebruiken om hun eigen toekomst te verbeteren.

Een talent van het KW1C-traject gaf een individuele presentatie.

Een talent van het KW1C-traject gaf een individuele presentatie.

Veel geleerd
De kandidaten zeggen enorm veel geleerd en gedaan te hebben. Samen zijn ze erg enthousiast geworden om nieuwe stappen in de richting van werk te zetten. Ze hebben geleerd wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Met deze kennis kunnen ze stap voor stap verder naar werk. Een handig hulpmiddel bij het vinden van werk is het portfolio dat ze zelf hebben samengesteld. In deze map zit niet alleen een keurig CV. De map bevat nog allerlei andere informatie die voor een werkgever interessant kan zijn.

Een handtekening van de kandidaat en een handtekening van het Koning Willem 1 College werden op elk certificaat geplaatst.

Een handtekening van de kandidaat en een handtekening van het Koning Willem 1 College werden op elk certificaat geplaatst.