Medewerkers van het Koning Willem I College gaven tekst en uitleg over het traject.

Iedereen telt mee! Iedereen heeft een talent dat kansen biedt op de arbeidsmarkt. Met het werkgelegenheidsproject Talent2Work brengen werkzoekenden samen met de gemeente Heusden en met Baanbrekers die kansen boven tafel. Onlangs kregen deze werkzoekenden in het kader van Talent2Work een speciaal aanbod voor een talententraject.

De gemeente Heusden en Baanbrekers komen samen met het Koning Willem I College met een speciaal aanbod.

De gemeente Heusden en Baanbrekers komen samen met het Koning Willem I College met een speciaal aanbod.

Werken aan eigen talenten
De gemeente Heusden en Baanbrekers ontwikkelden samen met het Koning Willem I College uit’s-Hertogenbosch een speciaal traject voor werkzoekenden uit de gemeente Heusden. Dertien weken lang, vijf dagdelen per week gaan zij werken aan hun eigen talenten. Het talententraject bestaat uit verschillende modules. Denk hierbij aan taal, rekenen, budgetteren en het aanleren van digitale vaardigheden. Ook sport en beweging, oriëntatie op (vrijwilligers)werk en sollicitatieactiviteiten komen aan bod. Bij het traject steken we in op het niveau van de werkzoekenden. Hierbij gaan we uit van maatwerk.

Veel werkzoekenden uit Heusden kwamen naar de speciale voorlichtingsochtend.

Veel werkzoekenden uit Heusden kwamen naar de speciale voorlichtingsochtend.

Tekst en uitleg
De Heusdense werkzoekenden kregen donderdag 23 mei jl. van het Koning Willem I College tekst en uitleg over het traject. “We willen de kandidaten stimuleren om hun eigen mogelijkheden en talenten te onderzoeken en te ontdekken. Elke verandering begint met het zetten van de eerste stap. Samen met de gemeente en met Baanbrekers willen wij dat deze mensen in actie komen en een stap zetten naar die andere toekomst. Met dit traject kunnen de werkzoekenden hun eigen leven een andere wending geven. Op die manier kunnen zij de weg naar de arbeidsmarkt terugvinden.”

Rijdende trein
Het doel van het programma is om de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. “Door aan de gang te gaan en aan de gang te blijven, worden je kansen al vanzelf wat groter. Een rijdende trein bereikt immers sneller een nieuw station, dan een locomotief die op een rangeerterrein stil staat.”

Medewerkers van het Koning Willem I College gaven tekst en uitleg over het traject.

Medewerkers van het Koning Willem I College gaven tekst en uitleg over het traject.

Niveau van de kandidaten
Vooraf wordt bekeken wat het niveau is van de kandidaten. Daar wordt het traject op afgestemd. Elke werkzoekende bewandelt – in gezelschap van de andere kandidaten – een eigen traject. Tijdens dit traject worden de werkzoekenden met zichzelf geconfronteerd. Ze leren hoe ze zelf in elkaar zitten. Ook zien ze waar hun kracht ligt. Op die manier wordt gewerkt aan het versterken van talenten.

Na het invullen van de aanmeldformulieren volgt een intake. Het traject start na de zomervakantie.

Na het invullen van de aanmeldformulieren volgt een intake. Het traject start na de zomervakantie.

Leslocatie in de gemeente Heusden
Nu de voorlichting is geweest, worden de intakegesprekken gehouden. Dit gebeurt nog voor de zomer. Na de zomer start het traject. Er wordt gezocht naar een leslocatie in de gemeente Heusden. De sportactiviteiten vinden plaats in ’s-Hertogenbosch.