Bestuur Baanbrekers

Baanbrekers heeft een turbulent eerste jaar achter de rug. Dat kan worden geconcludeerd uit de jaarstukken die aan de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk worden aangeboden. ”Het was druk”, vertelt Baanbrekersdirecteur Marion van Limpt. “Vanwege het slechte economische tijd deden veel mensen een beroep op ons. Gelukkig was de samenwerking met de lokale werkgevers prima. Hierdoor konden we veel mensen aan het werk helpen en onze eigen afdelingen goed voorzien van werk. Tussen de bedrijven door werd aan de nieuwe organisatie gebouwd en bereidde Baanbrekers zich voor op de aankomende Participatiewet.”

Honderden mensen
Baanbrekers hielp in 2013 enkele honderden mensen aan werk. Van deze mensen lukte het 216 mensen om hiermee volledig uit de uitkering te komen. “Dit is een stijging van maar liefst zestig procent ten opzichte van 2012, terwijl het aantal vacatures juist een diepterecord bereikte”, legt Baanbrekersvoorzitter en wethouder Margo Mulder uit. “Ook is het zo dat de productieafdelingen van Baanbrekers het druk hadden. En dat ondanks het economisch slechte getij. Baanbrekers wist zo de omzet goed op peil te houden.”

Op de kosten letten
Baanbrekers let goed op de kosten. “Op onze uitgaven hebben we flink bezuinigd”, gaat Marion van Limpt verder. “Dat heeft te maken met het feit dat we nu één gefuseerde organisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid zijn.” Ondanks de gestegen omzet en de kostenbesparingen laat de jaarrekening van Baanbrekers toch een tekort zien. “Baanbrekers is echter ruim binnen de begroting gebleven”, vertelt de voorzitter van Baanbrekers. “Het tekort van de twee fusiepartners – ISD en WML – was in 2012 was 2,6 miljoen euro. Dit tekort heeft Baanbrekers gehalveerd tot ongeveer één miljoen euro in 2013.”

Toekomst
Kijken naar de toekomst is lastig. “Feit is dat we ook in 2014 en 2015 te kampen hebben met een forse toeloop op de bijstand”, vervolgt de Baanbrekersvoorzitter. “Daarbij wordt de doelgroep in 2015 uitgebreid in het kader van de nieuwe Participatiewet. Helaas wil het met het economische herstel nog niet echt vlotten. Tegelijkertijd hebben we te maken met forse bezuinigingen van het Rijk.” Het bestuur en de directie van Baanbrekers onderzoeken op dit moment hoe Baanbrekers, in samenwerking met de gemeenten, oplopende tekorten kan vermijden of indammen en hoe zij hiermee een meerjarig gunstiger financieel beleid kan creëren.

Met Baanbrekers de juiste weg ingeslagen
“Het zijn en blijven voorlopig zware tijden voor het sociale zekerheidsdomein. Wij zijn ervan overtuigd dat we met het concept Baanbrekers de juiste weg zijn ingeslagen en zien dit bevestigd door de goede resultaten die in het eerste jaar zijn behaald. We zullen met z’n allen hard moeten blijven werken om de voorzieningen van Baanbrekers voor de grote groep burgers die deze nodig hebben in stand te kunnen houden.”