Het wrappen van textielcontainers moet leiden tot minder zwerfafval.

In de strijd tegen zwerfafval heeft de gemeente Waalwijk enkele textielcontainers ingepakt. Gewrapt, zoals dat heet. Met grote stickers die duidelijk aangeven wat wel en niet in de containers thuishoort. Medewerkers van Twiddus, het kringloopwarenhuis van Baanbrekers, zorgen voor het legen van de textielcontainers. Zij zijn blij met deze proef. Als het goed werkt, gaat Waalwijk meer textielcontainers wrappen.

De textielcontainers zijn eigendom van Baanbrekers. Het gaat bij deze proef om de textielcontainers in Waalwijk aan de Beethovenlaan, Groen van Prinstererlaan en Goeman Borgesiusstraat en op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Na overleg met Baanbrekers heeft de gemeente Waalwijk ze ‘ingepakt’ met de duidelijke boodschap dat er alleen textiel in mag. De nieuwe fris witte buitenkant toont een gestileerde skyline van Waalwijk met in verschillende talen het woord ‘textiel’. Op de vulklep staat duidelijk omschreven wat er wel en niet in mag.

Verpesten
In Waalwijk, Heusden en Loon op Zand heeft Baanbrekers in totaal 54 textielcontainers. Vijf medewerkers van Twiddus maken die dagelijks leeg. Rob Kuiper, afdelingsleider van het Twiddus-magazijn, is positief over het wrappen van containers, als wapen in de strijd tegen zwerfafval in en om containers. “Gemiddeld bevat een textielcontainer zo’n 200 kilo”, legt hij uit. “De hoeveelheid afval die er niet in thuishoort, is meestal 20 tot 25 kilo, met soms uitschieters tot wel 150 kilo. Dat is niet alleen lastig en vies voor ons. Het verpest ook bruikbare kleding. Daarom werken we graag mee aan de proef van Waalwijk. Een prima actie, we hopen dat het werkt.”

Opruimen
Twiddus haalt wekelijks 10.000 tot 15.000 kilo kleding op. Zo’n 4.000 kilo wordt door Twiddus verwerkt, de rest gaat naar een textielverwerker in Roosendaal. “De eerste weken van de coronacrisis waren een toptijd”, vertelt Rob. “De mensen waren meer thuis en gingen hun kasten opruimen. Dat hebben we gemerkt. Vaak reden we extra routes om de overvolle containers op tijd te kunnen legen. Nu zijn de hoeveelheden weer normaal.”