Directeur Marion van Limpt lichtte persoonlijk alle betrokken medewerkers in over het positieve besluit.

Baanbrekers verlengt de arbeidscontracten van 94 Wsw-medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit heeft het dagelijks bestuur van Baanbrekers besloten. De 61 medewerkers die al drie tijdelijke contracten hebben uitgediend, krijgen bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd. De overige 33 medewerkers krijgen een nieuw contract voor bepaalde tijd aangeboden. Tijdens twee personeelsbijeenkomsten is het besluit toegelicht aan alle betrokkenen.

Baanbrekers verlengt de arbeidscontracten van  94 Wsw-medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Baanbrekers verlengt de arbeidscontracten van
94 Wsw-medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Juiste keuze
Met de komst van de nieuwe Participatiewet gaat de toegang tot de sociale werkvoorziening (Wsw) definitief op slot. Vanuit sociaal en financieel oogpunt is het volgens Baanbrekers de juiste keuze dat de 94 mensen met een arbeidsbeperking en een tijdelijk Wsw-contract bij Baanbrekers in dienst blijven. Het gaat om medewerkers die al een tijd bij en via Baanbrekers op een nuttige manier aan de slag zijn voor werkgevers uit de Langstraat. Het besluit van het dagelijks bestuur van Baanbrekers maakt een einde aan een periode van onzekerheid voor de 94 betrokken medewerkers.

Het besluit van Baanbrekers maakt een einde aan een periode van onzekerheid voor de 94 betrokken medewerkers.

Het besluit van Baanbrekers maakt een einde aan een periode van onzekerheid voor de 94 betrokken medewerkers.

Participatiewet
Als gevolg van de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden de gemeenten geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen in het sociale domein. Verder staan gemeenten voor een grote uitdaging om de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet goed te kunnen bedienen. Om die reden hebben het managementteam en dagelijks bestuur van Baanbrekers het aangenomen voorstel grondig voorbereid en is er afstemming geweest met de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Vervolgens is het besluit genomen dat past bij de regionale visie op de uitvoering de Participatiewet en de andere beleidsterreinen in het sociale domein.

Directeur Marion van Limpt lichtte persoonlijk alle betrokken medewerkers in over het positieve besluit.

Directeur Marion van Limpt lichtte persoonlijk alle betrokken medewerkers in over het positieve besluit.