Tien kandidaten startten ruim vijftien weken geleden met het traject ‘Thuis in de zorg’. De tien deelden een verleden als klant van Baanbrekers en het streven om weer aan de slag te gaan. Toen deed zich de kans voor om te beginnen met een bijzonder samenwerkingstraject tussen zorgaanbieder Stichting Schakelring, opleidings- en trainingsorganisatie Baankracht en Baanbrekers.

Leren en werken
De tien vrouwen gingen aan de slag en combineerden leren en werken bij Stichting Schakelring in Waalwijk. Baankracht zorgde voor de theoretische training, Schakelring bood onder meer stageplekken en Baanbrekers zorgde voor begeleiding. In vijftien weken werden de tien kandidaten klaargestoomd om aan de slag te gaan in een opstapbaan bij een zorginstelling.

Niet alledaagse aanpak
Het traject ‘Thuis in de zorg’ kenmerkt zich door een niet alledaagse en flexibele aanpak. De kracht van ‘Thuis in de zorg’ zit vooral in het feit dat de kandidaten die het traject succesvol afsluiten een baan krijgen. Dit is geen gesubsidieerde of kunstmatig gecreëerde baan, maar een baan met eerlijke kansen op een duurzaam loopbaanvervolg.

De kandidaten van het traject Thuis in de zorg en hun begeleiders.

De kandidaten van het traject Thuis in de zorg en hun begeleiders.

Werknemersvaardigheden
Tijdens het intensief leerwerktraject werd aandacht geschonken aan zaken zoals schoonmaken, het werken met schoonmaakmiddelen, opruimen, het werken in de keuken en in sanitaire ruimten, veilig werken, het organiseren van het werk, het communiceren met collega’s en de leiding, de omgang met bewoners en het oefenen van werknemersvaardigheden.

Verder leren
Elke week liepen de deelnemers negen uur stage bij de locaties Eikendonk, Zandley en Elzenhoven van Stichting Schakelring en bij het thuiszorgteam regio Sprang-Capelle/Waalwijk. Daarnaast zaten ze wekelijks in de schoolbanken. Het traject ‘Thuis in de zorg’ leidde de kandidaten op tot mbo-1 niveau. Veel kandidaten gaven aan verder te willen leren. Uiteindelijk behaalden zes van de tien kandidaten na vijftien weken het certificaat. Twee kandidaten hebben – wegens omstandigheden – nog iets meer tijd nodig. Zij krijgen een trajectverlenging van twee maanden. En twee kandidaten zijn wegens ziekte afgevallen.

Bewondering
De acht kandidaten hebben allen uitzicht op werken in de zorg. Vijf van hen gaan direct aan de slag bij Stichting Schakelring. Eén kandidaat kan beginnen bij een andere zorginstelling. En van de twee kandidaten met een trajectverlening is de verwachting dat ze over twee maanden ook een contract hebben bij Stichting Schakelring. De drie organisaties die betrokken zijn bij het traject ‘Thuis in de zorg’ spraken onlangs tijdens de uitreiking van de certificaten hun bewondering uit voor de prestaties, de inzet, het doorzettingsvermogen en de persoonlijke groei van de kandidaten.