Jaaropgaven Tozo zijn onderweg

De jaaropgaven 2020 van de Tijdelijke Ondersteuning voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo) roepen vragen op bij sommige zelfstandigen die deze coronahulp hebben ontvangen. Graag wil Baanbrekers duidelijkheid verschaffen. Zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons, uw belastingadviseur of de Belastingdienst. Met wie u contact moet opnemen, ligt aan de aard van de vraag.

Regels jaaropgaven

Baanbrekers heeft de jaaropgaven opgesteld volgens de geldende regels van:

  • De Participatiewet
    De Tozo-uitkering is gebaseerd op artikel 78f Participatiewet. Dit betekent dat Tozo een bijstandskarakter heeft. Hierdoor sluit de Tozo-regeling aan bij de bestaande kaders van de Participatiewet. Volgens artikel 3 lid 2 sub a van de Participatiewet moet Baanbrekers een ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert (samenwonenden) als gehuwden aanmerken. Als we dit doen, dan heeft een belanghebbende geen recht op bijstand naar de norm van een alleenstaande (ouder). Baanbrekers kan en mag in deze situatie de kwalificatie als gehuwd niet opzij zetten als een van de partners niet in aanmerking wil komen voor bijstand (zie CRvB 16-06-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:2263).
  • De rekenregels bijstandsuitkeringen 2020
    Meer informatie hierover vindt u hier:Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2020 (belastingdienst.nl)


Let op!

  • Bij de toekenning van Tozo-1 (deze liep drie maanden in de periode maart tot en met augustus 2020) werd nog geen rekening gehouden met inkomsten van een eventuele partner. Sinds Tozo-2 (ging juni 2020 in) wordt hiermee wel rekening gehouden.
  • Iedereen die over 2020 Tozo heeft aangevraagd, is met een brief en met berichtgeving op onze website en onze sociale media op de hoogte gebracht over het hebben van alertheid bij het aangeven van de inkomstenbelasting.
  • Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: Als ik recht heb op de Tozo, hoeveel krijg ik dan? En wanneer? | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Vragen?
Baanbrekers kan het zich voorstellen dat het u een beetje duizelt. En dat u nog met vragen zit over uw specifieke situatie. Voor inhoudelijke vragen over uw Tozo-jaaropgave kunt u ons op werkdagen bellen tussen 10 en 12 uur: 0416 67 10 00. Voor belastingtechnische vragen kunt u het beste aankloppen bij uw eigen belastingadviseur of bij de Belastingdienst.