Tozo coronahulp voor ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd en gaat daarmee zijn derde fase in. Tozo-3 start op 1 oktober 2020 en duurt tot 1 juli 2021. Nieuw in de regeling is een vermogenstoets. Aanvragen kan nu nog niet. Baanbrekers bereidt zich ondertussen voor op een vlotte uitvoering van Tozo-3 per 1 oktober.

Er is nieuwe informatie over dit onderwerp! Kijk bij dit bericht.

Op dit moment kunnen ondernemers nog geen aanvraag indienen voor Tozo-3. Samen met het Rijk en brancheorganisaties worden nu snel zaken ingeregeld. Via onze website houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen, en over het moment vanaf wanneer een aanvraag Tozo-3 wel kan worden ingediend.

Vermogenstoets
De bijstandsregeling Tozo-3 voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen voor het ondersteunen van economie en arbeidsmarkt in de coronacrisis. Tozo-3 is grotendeels gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat nu wel een vermogenstoets. Of anders gezegd: een toets op beschikbare geldmiddelen. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking komen voor Tozo-3 als zij onderdeel zijn van een huishouden dat beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan 46.520 euro. Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (aandelen, obligaties, opties e.d.). Zaken als de eigen woning, een bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee. De zelfstandig ondernemer verklaart bij de aanvraag voor Tozo-3 dat zijn beschikbare geldmiddelen en die van zijn huishouden (inclusief dat van een eventuele partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar) in totaal niet meer dan 46.520 euro bedragen. Gemeenten mogen afgaan op de verklaring van de ondernemer, met steekproefsgewijze controle achteraf.

Kenmerken
Andere kenmerken van Tozo-3 zijn:

  • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
  • Wie als ondernemer al een uitkering levensonderhoud Tozo-2 kreeg, kan straks via een mutatieformulier Tozo-3 aanvragen.
  • Voor de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van 10.157 euro (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo-1 en/of -2).

Breder oriënteren
Baanbrekers wacht nog op richtlijnen, instrumenten en aanwijzingen vanuit het Rijk om Tozo-3 zo eenvoudig mogelijk in te richten en toe te passen. Zodra hier meer duidelijk over is, informeren wij hierover via onze website. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen voor het aanbieden van coaching, advies en bij- of omscholing. Baanbrekers gaat dit straks uitvoeren voor de gemeenten Waalwijk, Kaatsheuvel en Loon op Zand. Na het aflopen van de Tozo-3, op 1 juli 2021, is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) weer het reguliere vangnet.