Baanbrekers mocht meepraten over de invoeringswet Participatiewet.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde op donderdag 20 februari jl. in met de Participatiewet. De Eerste Kamer moet zich nu nog over deze wet buigen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de Participatiewet op 1 januari 2015 in. De gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen die zich melden en kunnen werken, maar niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Nu bestaan hiervoor nog drie regelingen: de bijstandswet (de Wet werk en bijstand), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong.