De uitkeringen  – bijstand (Participatiewet), de IOAZ (wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en de IOAW (wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) – gaan op 1 juli a.s. licht omhoog. Onlangs werden de nieuwe uitkeringsbedragen door de Rijksoverheid bekendgemaakt. Nieuw is verder dat vanaf 1 juli a.s. de kostendelersnorm ook gaat gelden voor de IOAW en de IOAZ. Deze kostendelersnorm wordt in vijf stappen ingevoerd.