De uitstroom van Talent2Work groeit gestaag.

De uitstroom van Talent2Work groeit gestaag. Kort geleden stond de uitstroommeter van Talent2Work nog op 100. Nu hebben er al 102 personen nieuwe stappen gezet in de richting van de arbeidsmarkt. Talent2Work is een werkgelegenheidsinitiatief van de gemeente Heusden en Baanbrekers. Doel is zoveel mogelijk werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact te brengen, zodat er mooie nieuwe werkrelaties kunnen ontstaan.

De uitstroom van Talent2Work groeit gestaag.

De uitstroom van Talent2Work groeit gestaag.