De regering meldde in december 2021 dat huishoudens op of net boven het sociaal minimum ongeveer 200 euro ontvangen via gemeenten. Om hen te helpen de energierekening te betalen. Omdat de energieprijzen hard stijgen, heeft het kabinet de toeslag verhoogd tot 800 euro.

Indien mensen in de bijstand recht hebben op deze eenmalige energietoeslag ontvangen ze deze automatisch. Dit geldt mogelijk ook voor andere groepen. Er zullen ook huishoudens zijn die de toeslag zelf moeten aanvragen. Meer informatie over de energietoeslag komt later. Bijvoorbeeld informatie over wie energietoeslag kunnen krijgen, het inkomen dat je maximaal mag hebben, en hoe je de energietoeslag kunt aanvragen.

Wanneer krijgen inwoners energietoeslag?
Baanbrekers en de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk waren van plan om in de eerste drie maanden van 2022 te starten met energietoeslag geven. Dit lijkt niet haalbaar. Dat komt omdat de landelijke overheid volgens de wet moet regelen dat gemeenten de energietoeslag mogen geven. Daarna hebben de gemeenten en Baanbrekers nog tijd nodig om te regelen hoe inwoners de energietoeslag krijgen. We proberen de energietoeslag in het tweede kwartaal van 2022 te geven.

Houd deze website en de sociale media van Baanbrekers in de gaten. Zodra Baanbrekers start met energietoeslag geven, vertellen we dat.