De corona-steunmaatregel TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) stopte op 1 oktober dit jaar. We meldden dit al, maar herhalen het omdat het nog onvoldoende bekend is. Zelfstandigen die nog ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO), het landelijk platform voor ondernemersregelingen.

Bij SOLO kunnen ondernemers checken of ze in aanmerking komen voor het Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Het Bbz is hiervoor tijdelijk versoepeld vanaf 1 oktober 2021 tot  uiterlijk 1 april 2022 (verruimde Bbz).Let op: deze versoepeling geldt niet voor ondernemers die reeds een Bbz-uitkering ontvangen.


Het gaat onder andere om deze tijdelijke versoepelingen: Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten; het inkomen wordt vastgesteld per kalendermaand, niet per boekjaar; de algemene bijstand wordt om niet verstrekt, in plaats van een renteloze lening. Er kan met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de verruimde Bbz is aangevraagd; de ingangsdatum is echter niet eerder dan 1 oktober 2021.

Klik HIER voor een rechtstreekse link naar SOLO/Bbz. Ook onderaan de homepage van deze Baaanbrekers-site vind je een rechtstreekse button naar SOLO/Bbz.