Het Calamiteitenteam van Baanbrekers heeft veel overleg met de GGD en het RIVM.

“We doen het heel goed”, vindt Angeline Grootswagers, teamleider interne beheersing bij Baanbrekers en nu in deze coronatijd vooral hoofd calamiteiten. “We zitten met z’n allen in een andere film waarvan we de afloop nog niet kennen. Enerzijds is dat lastig, anderzijds zie ik een soort vanzelfsprekende saamhorigheid. Dat vind ik mooi.”

Calamiteitenteam

Samen met Carola Couwenberg (manager WML Facilitair) en Eric van Agt (plaatsvervangend directeur) vormt Angeline het Calamiteitenteam van Baanbrekers. Ze bellen veel met de GGD en het RIVM en verspreiden zo vaak als nodig de corona-updates binnen de organisatie. “Dat werkt goed. Met dank aan de communicatiemensen die ons daarbij helpen. Sommige afdelingen printen de updates uit voor de medewerkers of lezen het zelfs voor”, merkt Angeline. Ze krijgt ook veel berichten van collega’s van allerlei afdelingen die actief meedenken. “Ja, we krijgen veel ongevraagd advies. Daar zijn we blij mee en het zegt iets over de betrokkenheid. Ondertussen merken we dat de meesten zonder grote hindernissen kunnen doorwerken. Daardoor blijft veel werk van ons Calamiteitenteam onzichtbaar, en dat is prima.”

Het Calamiteitenteam van Baanbrekers heeft tijdens de coronacrisis veel contact met de GGD en het RIVM

Bewustzijn

“Onrust voorkomen is ons grootste aandachtspunt”, vindt Angeline. “Dat lukt tot nu toe goed. Ook al duurt de crisis al een flinke tijd, onze medewerkers hebben nog steeds veel begrip voor de genomen maatregelen en dealen er prima mee. Het bewustzijn over de situatie waarin we zitten is duidelijk gegroeid. Hopelijk blijft dat zo als het nog veel langer gaat duren.” En na een korte pauze: “Elke persconferentie van het kabinet vergt opnieuw iets van het aanpassingsvermogen van onze mensen. Bij de één gaat dat beter dan bij de ander. De één heeft er meer begrip voor dan de ander. Sommigen worden extra ongerust, anderen doet het weinig. Uiteindelijk hebben we geen keuze. We moeten ons schikken naar de maatregelen van de overheid en die goed vertalen binnen onze organisatie. Ik heb het idee dat dit nog steeds goed lukt. Dat merk ik onder meer aan de flexibiliteit en digitalisering die overal in onze organisatie de kop opsteken. Dat is echt grandioos. Mensen zijn veel wendbaarder dan ze zelf denken. Laten we proberen dat vast te houden.”

Welzijn

Wie werkt er wel en wie niet? Wie kan er wel of niet thuiswerken? Ook dit zijn overwegingen die het Calamiteitenteam nu voortdurend moet maken. Aandacht, veiligheid en zorg voor de medewerkers staan hierbij altijd voorop. “Het welzijn van de mensen gaat altijd boven de bedrijfsvoering. Tot slot vind ik een ‘dank je wel’ en een compliment op zijn plaats voor iedereen die op een of andere manier een bijdrage levert, waardoor we met z’n allen kunnen doorwerken.”