Bijna 1.400 Tozo-aanvragen tot en met 8 april 2020

Normaal gesproken ontvangt Baanbrekers gemiddeld vier aanvragen voor ondersteuning in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tijdens deze coronacrisis is de Bbz verruimd, versneld en versoepeld tot de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Sinds de aankondiging van deze coronacrisisnoodmaatregel door de Rijksoverheid op 17 maart jl. hebben zich 1.365 ondernemers en zzp’ers bij Baanbrekers gemeld (stand van zaken begin van deze week). Om dit wat in perspectief te plaatsen: Baanbrekers had aan het begin van 2020 in totaal 1.400 cliënten met een Participatiewetuitkering en Baanbrekers ontvangt normaal gesproken vier Bbz-aanvragen per maand.

Voorschot
Van de 1.365 personen die bij Baanbrekers een beroep hebben gedaan op de Tozoregeling hebben zich 1.301 personen gemeld voor een uitkering voor levensonderhoud (en voorschot). 64 personen meldden zich voor een kapitaallening tegen een lagere rente. Op dit moment is Baanbrekers druk doende met het afhandelen van de voorschotbetalingen. Vorige week zijn de eerste betalingen gedaan. Tot op vandaag zijn er 203 voorschotten uitbetaald. De eerste afgeronde toekenningen van voorschotten laten een gemiddelde doorlooptijd zien van negen dagen tussen het moment van aanvragen en het uitbetalen van het voorschot.