Baanbrekers kreeg al ruim 2.400 aanvragen voor Tozo

De coronacrisis heeft er ook in de Langstraat voor gezorgd dat veel zelfstandigen acuut in financiële nood zijn gekomen. Ondernemers zitten af en toe letterlijk met de handen in het haar. “Sinds maart jl. meldden zich ruim 2.400 zelfstandigen bij Baanbrekers voor Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers”, vertelt manager inkomensondersteuning en plaatsvervangend directeur Eric van Agt. “Je merkt echt dat de coronacrisis flink wat teweeg heeft gebracht in onze ondernemende Langstraat. Hoewel de grote en acute Tozo-drukte achter ons ligt, hebben we onze handen nog steeds vol aan het helpen van de ondernemers in nood.”

Ruim 2.400 aanvragen

Tot op heden zijn er ruim 2.400 aanvragen voor Tozo gedaan. “Het betreft bijna 2.200 aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud en 220 kredietaanvragen volgens de sinds maart jl. lopende Tozo-1-regeling. In de onlangs van kracht geworden Tozo-2-regeling zijn er al 230 aanvragen gedaan. Dit aantal kan nog oplopen. Het aantal aanvragen is wel voorzichtig aan het afnemen, waardoor we stapje voor stapje in menskracht wat kunnen afschalen en onze aandacht ook weer wat meer kunnen richten op de andere aanvragen voor onze hulp en ondersteuning van personen die niet als zelfstandige actief zijn.”

Tozo verlengd met vier maanden

Tozo zou aanvankelijk drie maanden duren. “De Rijksoverheid heeft de termijn met vier maanden verlengd tot en met 30 september a.s. Daarom spreken we over Tozo-1 als we het hebben over de regeling over die eerste drie maanden en over Tozo-2 als het gaat om de verlenging. Tozo-2 gaat gepaard met extra voorwaarden, die Tozo-1 niet kende. Zo wordt voortaan wel rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner. We blijven er natuurlijk op toezien dat alles volgens de regels verloopt en dat alleen die personen worden gesteund, die ook recht hebben op ondersteuning.”

Nood niet minder hoog

Hoewel de speciale coronahulp er al een paar maanden is, wil dat niet zeggen dat de nood minder hoog is geworden. “We horen af en toe echt schrijnende verhalen. Dan is het maar goed dat deze Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers er is. Hierdoor kunnen we zelfstandigen in nood sneller dan voorheen helpen.”

Coronamaatregelen

Niet alle aanvragen voor Tozo leiden tot uitbetaling. “Tot op heden zijn er ruim 500 aanvragen afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit kan komen door een dubbele aanvraag, een verkeerde aanvraag of het niet aanleveren van gegevens. Het komt ook voor dat een zelfstandige een aanvraag intrekt omdat hij of zij de Tozo niet of niet meer nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn of haar zaak weer kan open doen. Of aan een zelfstandige die bij familie of vrienden een lening zonder rente heeft kunnen afsluiten. Het lijkt erop dat veel ondernemers niet graag willen lenen of afhankelijk willen zijn van de steun van de overheid. Ze willen zo snel mogelijk weer hun eigen boontjes doppen. Dat past ook bij hun ondernemende instelling.”

Flink bedrag

Het bedrag dat met Tozo is gemoeid, is flink. “We betaalden al ruim vier miljoen euro uit aan de ondernemers in nood. We gaan ervanuit dat we in totaal voor de eerste Tozo-periode zo’n vijf tot zes miljoen euro aan coronahulp kwijt zijn. Hoeveel geld er voor de tweede Tozo-periode nodig is, dat is nu nog niet te zeggen. We verwachten niet dat de toeloop voor deze tweede Tozo-periode zo groot zal zijn als in de eerste drie maanden. We zijn over de grote piek heen. Overigens is het zo dat Baanbrekers dit geld terugkrijgt van de Rijksoverheid.”

Bijstand

Dat de Tozo-piek voorbij lijkt, wil niet zeggen dat het rustig gaat worden bij Baanbrekers. “Integendeel”, gaat de manager inkomensondersteuning verder. “We maken ons nu op voor de grote toestroom van mensen die een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering. We zagen ons cliëntenbestand de afgelopen weken al flink toenemen. Hadden we begin van het jaar 1.400 mensen in de bijstand. Nu zijn het 1.450 personen. Daarnaast zijn er al ruim vijftig aanvragen ver in behandeling. En alle seinen staan op rood, want landelijk is becijferd dat de coronacrisis de komende maanden gaat zorgen voor een forse toename van het aantal mensen die een beroep doen op de Participatiewet.” Natuurlijk doet Baanbrekers haar uiterste best om deze mensen zo snel mogelijk naar werk te bemiddelen. “Maar dat is in deze bijzondere crisistijd ook een flinke uitdaging. Het werk moet er namelijk wel zijn. We zien dan ook dat bij een groeiende instroom tegelijkertijd de uitstroom naar werk de afgelopen maanden erg laag is.”

Scenario’s

Op basis van de cijfers van allerlei instanties zoals het CPB en DNB is Baanbrekers bezig met het ontwikkelen van scenario’s. “Hiermee willen we inschatten wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid en de werkeloosheid in de Langstraat en wat er wat betreft bijstandsaanvragen op ons af gaat komen. Hiermee hopen we tijdig te kunnen anticiperen en onze dienstverlening te borgen voor de nabije toekomst.”