Bestuur Baanbrekers

De Verzamelverordening Participatiewet van Baanbrekers is aangepast. Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 11 april 2016 de wijzigingen in de Verzamelverordening Participatiewet vast. De aanpassingen gaan over:

 • Wet taaleis Participatiewet
  Sinds 1 januari 2016 is er de Wet taaleis Participatiewet. In de verzamelverordening is de mogelijkheid opgenomen dat het dagelijks bestuur van Baanbrekers een maatregel kan opleggen als een bijstandsgerechtigde niet verschijnt op de taaltoets.
 • No-riskpolis
  De no-riskpolis dekt het risico van ziekteverzuim voor werkgevers. De no-riskpolis wordt ingezet als instrument bij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. Sinds 2016 voert UWV de no-riskpolis uit. Hiermee vervalt de no-riskpolis via de verzamelverordening van Baanbrekers.
 • UWV-procedure advies beschut werk
  Het artikel met betrekking tot beschut werk is aangepast. Dit is het gevolg van veranderingen in de procedure die UWV hanteert voor het beoordelen van het arbeidsvermogen.
 • Bestuurlijke boete
  In 2014 deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over de toepassing van de Fraudewet en het Boetebesluit. De bepalingen in de verzamelverordening zijn aangepast aan deze uitspraak.

Inwerkingtreding
De gewijzigde Verzamelverordening treedt de dag na deze publicatie op de gemeentelijke informatiepagina’s in de weekbladen in werking. De wijzigingen gaan in op 1 juni 2016. De verordening ligt tot 18 augustus 2016 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.