Vijf cliënten van Baanbrekers houden elke maand minder geld over door een rekenfout. Het gaat personen die in de schulden zitten, waarbij beslag is gelegd op een groot deel van het inkomen. Door het gebruik van een nieuwe rekenhulp door de deurwaarders is de zogenoemde beslagvrije voet fout berekend. Dit is het deel van het inkomen waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Bij het bepalen van dit bedrag is geen rekening gehouden met de vakantietoeslag. Dit zorgt ervoor dat deurwaarders beslag legden op een te groot deel van het inkomen van deze vijf cliënten.

Correcte bedrag

In de Langstraat heeft Baanbrekers naar de deurwaarders die het betreft een brief gestuurd. Vanaf de eerstvolgende betaling houdt Baanbrekers het correcte bedrag in. De rekenfout is gemaakt in tweehonderd van de 356 gemeenten van Nederland. In totaal worden hierdoor landelijk tien- tot vijftienduizend bijstandsgerechtigden geraakt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt naar een oplossing te zoeken voor de gedupeerden. Dit doet het ministerie samen met de gemeenten en de deurwaarders.