Uitkeringen gaan omhoog

Komt u voor kosten te staan die u zelf niet kunt betalen? Dan biedt Baanbrekers in een aantal gevallen financiële hulp. Dit gebeurt in de vorm van bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóór of uiterlijk op het moment dat u kosten maakt. Wij kennen geen bijzondere bijstand met terugwerkende kracht toe. Dit is zo vastgelegd in onze beleidsregels.

Bijzondere omstandigheden
Voor bijzondere bijstand moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van noodzakelijke kosten die u niet vanuit uw inkomen of uitkering kunt betalen. Dit kunnen eenmalige en structurele kosten zijn. U komt alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u de kosten nergens anders vergoed krijgt. Kosten die door een zogenoemde voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een zorgverzekering) niet noodzakelijk worden geacht, zijn niet noodzakelijk.