De Participatiewet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd. De gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu onder meer in de Wet werk en bijstand (WWB) en de de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Werken en meedoen staan centraal in deze nieuwe wet.

Rol van Baanbrekers
Na de invoering van de Participatiewet gaat Baanbrekers – namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk – verder met het ondersteunen van inwoners bij het vinden van hun weg naar werk. Wij blijven actief met het koppelen van werkzoekenden aan werkgevers. Ook zetten wij onze sollicitatietrainingen voort. Klanten zijn echter zelf zoveel als mogelijk verantwoordelijk voor het vinden van werk.

Wat verandert er in 2015?

  • Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om via de Wsw te gaan werken. Die mogelijkheid is er alleen nog voor mensen die daarvoor al via de Wsw werken.
  • Heeft u een arbeidsbeperking? Of een Wsw-indicatie maar nog geen werk? Dan helpt Baanbrekers u bij het zoeken naar werk.
  • Baanbrekers wordt verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben.
  • Werkgevers gaan extra banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Er gelden strengere verplichtingen. Niet serieus of niet voldoende werk zoeken heeft daarom gevolgen voor de uitkering.