Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel? Denk dan ook eens aan een medewerker met een beperking! De praktijk toont keer op keer aan dat juist deze medewerkers, die begeleid werken, veel kunnen toevoegen aan bedrijven, organisaties en instellingen. Deze getalenteerde personen steken graag de handen uit de mouwen en ervaren hun beperkingen niet als last. Dat doet u toch ook niet?

Wat is begeleid werken?
Begeleid werken houdt in dat medewerkers met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen gaan werken op de reguliere arbeidsmarkt. Ze hebben een gewoon dienstverband bij ‘normale’ bedrijven, instellingen en organisaties. Organisaties zoals die van u. Het bijzondere aan begeleid werken zit ‘m in het woordje ‘begeleid’. De medewerker die bij u in dienst treedt, brengt namelijk automatisch een jobcoach van Baanbrekers met zich mee. Deze jobcoach zorgt ervoor dat uw nieuwe medewerker wordt ingewerkt, dat hij of zij integreert in uw organisatie en voldoet aan de door u opgestelde functie-eisen. Verder tekent de jobcoach voor het trainen en coachen van uw nieuwe medewerker. Tevens regelt de jobcoach een aantal administratieve zaken voor u.

Nadruk op de mogelijkheden
Bij begeleid werken ligt de nadruk altijd op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Uiteindelijk zorgen de inspanningen van de medewerker en de jobcoach er samen voor dat u beschikt over een arbeidskracht die de afgesproken taken zelfstandig kan uitvoeren. De begeleiding van de jobcoach zal in het begin intensief zijn. Het uiteindelijke doel is de begeleiding zo minimaal mogelijk te maken.

Hoe gaat het in z’n werk?
Baanbrekers beschikt over kandidaten die hebben aangegeven dat ze begeleid willen werken. De mogelijkheden, wensen en verlangens van deze personen zijn in kaart gebracht. Daarna is een profielschets opgesteld van de kandidaat. Aan de hand van deze profielschets zoekt de jobcoach naar een passende functie en een passende organisatie. Met de toekomstige werkgever bespreken wij de mogelijkheden. Daarna maken wij afspraken over begeleid werken. Hierna komen wij met een voorstel. Keurt u dat voorstel goed, dan stellen wij de kandidaat aan u voor. Deze kandidaat is te beschouwen als een normale sollicitant. U behoudt dan ook natuurlijk het recht om de kandidaat af te wijzen. Als u de kandidaat geschikt acht, regelt u met de jobcoach de nodige formele zaken. Daarna kunnen de begeleid werkende en de jobcoach bij u aan de slag!

De voordelen

  • Begeleid werkenden hebben talenten
  • Begeleid werkenden zijn gemotiveerd
  • Begeleid werken levert een financieel voordeel op
  • Begeleid werken kost organisaties zelf minder tijd en inspanning
  • Begeleid werken zorgt voor integratie van arbeidsbeperkte medewerkers
  • Met begeleid werken toont u als werkgever uw maatschappelijke betrokkenheid