Ervoor zorgen dat talent met een arbeidsbeperking aan het werk gaat. Dat is het doel van de Banenafspraak. In het Sociaal Akkoord spraken de sociale partners en het kabinet af om de komende jaren 125.000 extra banen te scheppen voor personen met een beperking. Voor Midden-Brabant zijn dit voor 2015 en 2016 380 werkplekken bij werkgevers zoals u en 50 banen bij de overheid. Over de ins en outs van de Banenafspraak leest u hier meer.


Wat is een Banenafspraak?

 • Een Banenafspraak is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 • Een baan volgens de Banenafspraak komt neer op minimaal 25,5 uren per week.
 • Een baan volgens de Banenafspraak is altijd een baan bij een reguliere werkgever.
 • Een Banenafspraak is een arbeidsovereenkomst met een persoon die wel kan werken, maar niet in staat is door beperkingen het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • Voor het gemis aan loonwaarde wordt de werkgever via een structurele loonkostensubsidie gecompenseerd tot maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Jaarlijks wordt de loonwaarde van de werknemer vastgesteld en wordt aan de hand daarvan de hoogte van de subsidie bepaald.


Kan ik als werkgever meedoen?

 • Ja, graag! Het maakt niet uit hoe groot of klein uw bedrijf is. U kunt zich altijd bij ons aanmelden om mee te doen. Wij gaan dan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij deze baan of banen bij u kunnen regelen.


Welke talenten behoren er tot de doelgroep van de Banenafspraak?

 • Mensen met een beperking, die onder de Participatiewet vallen.
 • Kandidaten die op 31 december 2014 op de Wsw-wachtlijst stonden.
 • Personen met een Wiw- of ID-baan.
 • Wajongers met arbeidscapaciteit en schoolverlaters van het praktijkonderwijs.


Kan ik zelf kiezen wie ik een baan geef?

 • Zijn er in uw bedrijf mogelijkheden voor het creëren van een extra baan of extra banen? En wilt u deze baan/banen invullen volgens de Banenafspraak? Dan selecteren wij voor u de beste kandidaten. Met wie u de werkzame toekomst wilt ingaan, is uiteindelijk aan u!


Welke voordelen zitten er aan de Banenafspraak?

 • Met het realiseren van een Banenafspraak toont u dat u een maatschappelijk betrokken ondernemer bent, die graag ‘inclusief’ denkt en handelt.
 • Met het realiseren van de Banenafspraak komt u als werkgever de afspraken na uit het Sociaal Akkoord. Ook voorkomt u de toepassing van de Quotumwet.
 • Talenten met een arbeidsbeperking kleuren uw organisatie op een positieve manier.
 • U krijgt medewerkers in uw organisatie die gemotiveerd en betrokken zijn. Het zijn bewezen doorzetters.
 • U betaalt de medewerker een salaris, dat is gebaseerd op de reële loonwaarde. Afhankelijk van deze loonwaarde heeft u recht op loonkostensubsidies of loonkostendispensatie. Verder kunnen wij andere voorzieningen inzetten om u te zorg uit handen te nemen. Dit is uiteraard altijd maatwerk.
 • U kunt de duurzame inzet van uw personeel vergroten door uw bedrijfsprocessen efficiënter te regelen. De talenten van een arbeidsbeperking kunnen uw standaardwerkzaamheden en de ondersteunende en aanvullende klussen uitvoeren, terwijl uw huidige medewerkers zich kunnen richten op hun gespecialiseerde kernactiviteiten.
 • U heeft recht op de no-riskpolis, waardoor het financiële risico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt gedekt.
 • Wij verzorgen de voorselectie van de kandidaten. Wij hebben een breed bestand aan getalenteerde en gemotiveerde personen met een arbeidsbeperking. Al deze personen zijn opgenomen in ons regionale doelgroepenregister.
 • Kortom, met het aangaan van Banenafspraken toont u niet alleen uw maatschappelijke betrokkenheid, u heeft ook een mooie kans om uw bedrijfsvoering op een financieel zeer aantrekkelijke manier in te richten. Daar helpen wij van Baanbrekers u graag bij!


Wie kan mij helpen?
De accountmanagers van Baanbrekers staan u graag met raad en daad terzijde:

 • Hetty Gielen: 06 15 03 73 61
 • Younes Taouil: 06 14 99 02 55
 • Onze accountmanagers kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden om te werken met mensen met een arbeidsbeperking. Natuurlijk kunnen zij u ook meer vertellen over de Participatiewet en alle veranderingen op het gebied van werk en inkomen.
 • Baanbrekers kan u ook van dienst zijn met advies over social return, functiecreatie, jobcarving, reshoring, sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Baanbrekers werkt nauw samen met de gemeenten in Midden-Brabant, Diamant Groep en UWV in Werkgeversservicepunt (WSP) Werkhart.