> KRIJG IK PLICHTEN OPGELEGD DOOR DE OVERHEID?

  • U krijgt nu nog geen plichten opgelegd door de overheid.
  • De sociale partners en de overheid hebben het Sociaal Akkoord gesloten. In dit akkoord hebben zij zich verbonden aan het doel om extra banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze banenafspraak worden er veel mensen die nu moeilijk aan de slag komen aan een baan worden geholpen. De werkgevers zijn deze verplichting zelf aangegaan.
  • Als in 2015 blijkt dat de doelen van het Sociaal Akkoord niet worden gehaald, dan treedt de quotumwet in werking. De overheid legt dan wel plichten op aan werkgevers die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben.
  • Overigens siert het elke werkgever om ieder talent een kans te geven om mee te doen aan werk. De talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt kleuren uw organisatie op een positieve manier. Eigenlijk zou er dus nooit sprake moeten zijn van een plicht. Toch?