> HOE KAN BAANBREKERS MIJ ALS WERKGEVER HELPEN?

  • Baanbrekers kan u adviseren en ondersteunen als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Baanbrekers kan u ook van dienst zijn met advies over social return, functiecreatie, reshoring, sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Baanbrekers heeft een ontzettend breed bestand aan talenten met en zonder een arbeidsbeperking.
  • Baanbrekers biedt u allerlei mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Denk hierbij aan: proefplaatsingen, werkervaringsplekken, detachering, begeleiding op de werkplek, Talent2Work, loonwaardebepaling, loonkostensubsidies, loonkostendispensatie en no riskpolis.
  • Momenteel werken we samen met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk aan het uitwerken van de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan werkgevers en aan werkzoekenden. Maatwerk staat hierbij voorop!
  • U kunt Baanbrekers ook na 1 januari 2015 inzetten voor het uitbesteden van productiewerkzaamheden.

> WE WILLEN GRAAG WERKEN MET MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT, MAAR HEBBEN ER GEEN STRUCTUREEL WERK VOOR. WAT NU?

  • De Participatiewet draait erom om mensen te laten meedoen aan werk. Ook als u tijdelijke werkplekken heeft, draagt u hier aan bij. Baanbrekers helpt u graag bij het kijken naar de mogelijkheden van het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen met en mensen zonder een beperking zijn. Er zijn nu al veel mogelijkheden om onze talenten te laten meedoen in uw bedrijf!