Voor een werkgever is het erg verfrissend om nieuwe mensen in de organisatie te begroeten. Nieuw bloed betekent vaak nieuwe ideeën en andere inzichten. Dit is goed voor een bedrijf of instelling en dit is goed voor de nieuwe medewerker.

Op zoek naar een nieuwe kracht?
Bent u als werkgever op zoek naar een nieuwe kracht? Heeft u een vacature? Dan kan Baanbrekers u op dit vlak van dienst zijn! In ons bestand zitten immers veel personen die graag (weer) aan de slag willen. In heel veel gevallen levert het in dienst nemen van deze personen u als werkgever extra (financiële) voordelen op. Wij hebben voor u deze zaken op een rijtje gezet.

Proefplaatsing
Het is mogelijk een klant van ons maximaal een half jaar kosteloos bij u te laten werken. Dit noemen we een proefplaatsing. De klant werkt in dit geval met behoud van uitkering. Als werkgever hoeft u dus geen salaris te betalen. U kunt de klant op diens vaardigheden beoordelen en de keuze maken om hem of haar in dienst te nemen. De klant kan op de werkplek specifieke vaardigheden opdoen. Natuurlijk is er een intensieve begeleiding door een werkmakelaar van Baanbrekers. Ook kan er een opleiding of training worden aangeboden, waarmee de vaardigheden en de kennis van de klant kunnen worden vergroot.

Subsidiebaan
Neemt u één van onze kandidaten in dienst? Dan kunt u gedurende één jaar een loonkostensubsidie ontvangen. Hiermee kunt u de verminderde arbeidsproductiviteit compenseren. U moet dan wel minimaal een arbeidscontract van een half jaar aanbieden. De loonkostensubsidie is naar rato van de duur van het arbeidscontract. Behalve de subsidie kunt u rekenen op een intensieve begeleiding door een werkmakelaar van Baanbrekers.

Loondispensatie
Neemt u een Baanbrekerskandidaat met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor loondispensatie. Dit houdt in dat u niet het gangbare loon hoeft te betalen. U betaalt alleen het deel dat de medewerker arbeidsproductief is. De medewerker dient wel in staat te zijn zelfstandig meer dan twintig procent van het minimumloon te verdienen.

Korting op de Wet Vermindering Afdrachten (WVA)
Neemt u een medewerker in dienst die nog kan worden opgeleid tot een startkwalificatie (maximaal mbo 2-niveau), dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op uw afdracht in het kader van de WVA. Deze kortingen bedragen maximaal duizenden euro’s per medewerker.