Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid creëren
Heeft u als ondernemer een innovatief idee om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt? Lees hieronder hoe u in aanmerking komt en hoe u zich kunt aanmelden voor deze financiële ondersteuning.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  • Toon aan op welke wijze deze aanvraag vernieuwende/innovatieve elementen in zich heeft die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of aan behoud van werkgelegenheid.
  • Geef aan hoe de co-financiering van duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt is georganiseerd (minimaal 25%).

De verantwoordelijkheid van re-integratie ligt bij de werkgever(s) zelf. Er is sprake van eenmalige en maximale financiering vanuit het fonds van € 100.000,-.

Extra procedure
Voor subsidieaanvragen vanaf 40.000 euro geldt een extra procedure: een Quick scan light. De aanvrager ontvangt hiervoor een uitnodiging na het volledig invullen van het aanvraagformulier. De Quick Scan light bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een pitch.
  2. Het opleveren van extra financiële data.

De aanvrager geeft een pitch van maximaal een kwartier met daarin een motivatie voor financiering uit het Stimuleringsfonds en hoe deze ingezet gaat worden (ook wel: liquiditeitsbehoefte). De pitch wordt beoordeeld door een jury (de Innovatiegroep). Bij een positief oordeel mag de aanvrager door naar het tweede onderdeel. Deze bestaat uit het opleveren van extra financiële data ter beoordeling, namelijk:

  1. Een jaarrekening van het voorgaande jaar.
  2. Een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te kunnen geven.

Aanpak
Het aanvraagformulier vindt u hier. Lees voor het invullen de gebruikswijzer op pagina 2 van dit document.

Regionaal fonds
Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een regionaal fonds voor Midden-Brabant. Beoordeling en toekenning gebeurt door de Innovatiegroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De gemeente zorgt voor de uitvoering en administratie.

Het OndernemersAkkoord
Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een initiatief van het OndernemersAkkoord. Hierbinnen ontwikkelen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit Midden-Brabant samen nieuwe oplossingen om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk te helpen.

Meer weten?

  • (Samenwerkende) ondernemers en/of bedrijven kunnen het hele jaar subsidieaanvragen indienen.
    Gebruik hiervoor het onderstaande aanvraagformulier.
  • Bekijk de flyer voor meer informatie of neem contact op met uw contactpersoon van Baanbrekers.

Deze ondernemers gingen u voor

In de video hieronder laten Etemf, Leseman Car Care BV en Melis Gieterijen zien welke innovaties met de financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds zij hebben gerealiseerd en welke nieuwe banen zij hebben gecreëerd.