Denkt u er als werkgever over om nieuwe bedrijfsactiviteiten te starten of uit te breiden? Creëert u daarmee duurzame werkgelegenheid voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking? Dan kan het Stimuleringsfonds uitkomst bieden. Wij investeren in u wanneer u investeert in minder kansrijke werkzoekenden.

Initiatief van het Ondernemersakkoord
Zo’n 35 ondernemers uit Midden-Brabant hebben het Ondernemersakkoord ondertekend. Hiermee onderschrijven zij aandacht te hebben voor minder kansrijke doelgroepen op de arbeidsmarkt maar ook zelf werkgelegenheid voor deze doelgroep te ontwikkelen. Ondernemers, economie en werkgelegenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een hele uitdaging om als ondernemer te blijven vernieuwen met behoud van klanten en de inzet van goed en gekwalificeerd personeel. Het Ondernemersakkoord wil werkgevers hierin ondersteunen. Zoals met het Stimuleringsfonds. Hiermee kunt u inzetten op (ver)nieuwe(nde) en duurzame werkgelegenheid voor minder kansrijke werkzoekenden.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt werkgevers in werken met minder kansrijke werkzoekenden.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt werkgevers in werken met minder kansrijke werkzoekenden.

Maximaal 100.000 euro
Het Stimuleringsfonds daagt u uit om duurzame werkgelegenheid te ontwikkelen die het mogelijk maakt minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te krijgen en te houden. Onder minder kansrijke werkzoekenden verstaan we onder meer jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking. Een groot arbeidspotentieel dus van gemotiveerde en ervaren mensen. Iedere werkgever (of meerdere werkgevers samen) kan een aanvraag indienen voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u een eenmalige ondersteuning van maximaal 100.000 euro. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Duurzame werkgelegenheid creëren voor de minder kansrijke doelgroep (jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking).
  • Een betaalde baan garanderen waarmee een werknemer minimaal één jaar niet terugvalt in een uitkeringssituatie.
  • Als werkgever (eind)verantwoordelijk zijn voor het traject. Bij het indienen van de aanvraag kunt u desgewenst rekenen op ondersteuning.
  • Zelf 25% van het bedrag dat het Stimuleringsfonds beschikbaar stelt investeren.
  • Achteraf 25% terugbetalen aan het fonds.

Beoordelen van aanvragen
Een innovatiegroep beoordeelt alle aanvragen. Deze groep bestaat uit afgevaardigden uit het Ondernemersakkoord: Loeks van de Veen, lid raad van bestuur TweeStedenziekenhuis, Carmen de Jonge, algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck, Anja Willems, projectleider Ondernemersakkoord gemeente Tilburg, Pim Heuven, manager Human Resources Royal Sanders, Ronald van den Boom, lid directieteam gemeente Tilburg en Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Organisatie aan Universiteit van Tilburg.

Meer weten?