Baanbrekers spant zich in om mensen (weer) aan het werk te krijgen. Als dat (nog) niet mogelijk is, dan proberen wij werkzoekenden op een andere manier te laten deelnemen aan de samenleving. Iedereen telt immers mee! Wie niet of nog niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien of wie te maken heeft met hoge bijzondere bestaanskosten, kan voor een (aanvullende) uitkering bij ons aankloppen. Baanbrekers streeft er naar dat zo veel mogelijk mensen naar vermogen meedoen. Wij streven er naar dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering.

Voor wie zijn wij er?
Baanbrekers is er voor de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Onze werkzoekende klanten op een rij:

  • mensen met en zonder beperkingen
  • iedereen met een periodieke uitkering levensonderhoud tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd, die aangewezen is op activerings- en re-integratietrajecten
  • niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) en personen met een uitkering in het kader van de Algemene nabestaanden wet (Anw)
  • iedereen die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet

Aan het werk?

Klik dan in het menu aan de bovenzijde op ‘Werkzoekend’.

Inkomen nodig?

Klik dan in het menu aan de bovenzijde op ‘Inkomen’.