Participatiewet en werkzoekenden.De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd. De gemeenten zijn voortaan verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zaten tot 31 december 2014 in de wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en in de Wajong. Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk voert Baanbrekers deze wet uit.