Fraude is een gevaar voor ons stelsel van sociale zekerheid. Dat is het stelsel waarin iedereen in onze samenleving bijdraagt aan het onderhoud van mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven. Als iemand fraudeert, heeft u er dus ook last van. Daarom let Baanbrekers erop dat iedereen zich aan de regels houdt.

Hoe voorkomt u uitkeringsfraude?
Het is niet altijd even duidelijk wanneer u regels overtreedt:

  • (onbetaald) werken of studeren, mag dat met behoud van uitkering?
  • heeft samenwonen meteen gevolgen voor de uitkering?

Over deze en andere vragen kunt u het beste direct contact opnemen met uw inkomensconsulent. U voorkomt daarmee problemen. Tips om fraude te voorkomen: geef altijd eerlijk antwoord en geef veranderingen altijd direct door.

Preventie en opsporing van fraude
Baanbrekers wil alleen hulp (denk hierbij aan re-integratie of een uitkering) bieden aan personen die daar recht op hebben. Controleren is daarom helaas noodzakelijk. Wij vragen u vaak om gegevens. Die controleren wij ook. Het verzamelen en controleren van gegevens kan ook gebeuren zonder dat u daar iets van weet of merkt. De controle van gegevens vindt onder meer plaats door informatie die wij kunnen raadplegen via het Inlichtingenbureau en het internet. Als wij zogenoemde heimelijke waarnemingen doen, wordt u hiervan achteraf altijd op de hoogte gesteld.

Wat gebeurt er bij fraude?
Heeft u fraude gepleegd? Dan moet u de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Bovendien krijgt u een boete. Bij zeer ernstige fraude komt de zaak zelfs voor de rechter. Uw recht op uitkering wordt opnieuw bepaald, maar nu op grond van de juiste gegevens.

Schuldregeling
Heeft u gefraudeerd en is aan u is een boete opgelegd? Is er aangifte gedaan en uw zaak komt voor bij de rechter? Dan werkt Baanbrekers niet mee aan een schuldregeling. Dit is in de bijstandswet zo geregeld.