Wie gaat inburgeren in Nederland moet de Nederlandse taal leren en leren over het leven in Nederland. Op 1 januari 2013 veranderde de wet op het gebied van inburgering. Een van de gevolgen van deze wetswijziging is dat de inburgeringstaken niet meer door de gemeenten worden uitgevoerd, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wilt u zich laten naturaliseren tot Nederlander? Dan gelden er andere voorwaarden. Neem in dit geval contact op met de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.

Meer weten?