Meedoen, met een duur woord noemen we dat ook wel participatie. We bedoelen er mee dat iedere burger zijn of haar steentje dient bij te dragen aan de samenleving. Iedereen hoort er bij en iedereen doet mee. Elk mens is te waardevol om in een isolement te blijven zitten. Meedoen kan op verschillende manieren. Zo kun je je bijvoorbeeld inzetten voor je eigen buurt of wijk. Ook zou je als vrijwilliger aan de slag kunnen.

In actie komen
Met meedoen komt het altijd neer op in actie komen. Die actie kan klein of groot zijn. Baanbrekers en de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk helpen u graag bij het in actie komen. Samen met u kunnen we uw mogelijkheden om mee te doen bekijken. Samen met u kunnen we stappen zetten om u – nog meer of weer – te laten deelnemen aan de samenleving. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Door mee te doen aan de samenleving maakt u een persoonlijke groei door. Deze groei kan er voor zorgen dat u wat dichter bij de arbeidsmarkt komt te staan. Is werken (nog) niet mogelijk? Meedoen kan altijd!