Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen ‘gewone’ baan konden vinden, konden tot en met 31 december 2014 een beroep doen op deze wet.

Wsw is op slot
De Wsw is op 1 januari 2015 op slot gegaan. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe Wsw-ers bij kunnen komen. De mensen die op 31 december 2014 volgens de Wsw werkzaam waren, houden recht op ondersteuning vanuit deze wet. Personen die op dat moment op de Wsw-wachtlijst stonden, vallen voortaan onder de Participatiewet. Deze Participatiewet ging op 1 januari 2015 in. In deze wet zijn de Wet werk en bijstand, de Wet  sociale werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat iedereen naar vermogen meedoet aan werk en aan de maatschappij. Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet uit.