Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren kunnen een beroep doen op ondersteuning door Baanbrekers. Dit kan als zij tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Baanbrekers biedt ondersteuning aan het zogenoemde Besluit bijstandsverlening zelfstandingen (Bbz). Ook ondernemers die vanuit een uitkeringssituatie van plan zijn te beginnen met een bedrijf kunnen vanuit het Bbz worden geholpen.

Vormen van ondersteuning:

 • Periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud
 • Verstrekking start- of bedrijfskapitaal/verstrekking borg
 • Zowel periodieke uitkering voor levensonderhoud als verstrekking start- of bedrijfskapitaal/verstrekking borg

Voorwaarden
U wordt als zelfstandige beschouwd als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De leeftijd van de ondernemer ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • De ondernemer is in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • Het bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn
 • Het bedrijf moet hoofdzakelijk actief zijn in Nederland
 • De ondernemer dient alleen of samen met anderen de zeggenschap te hebben over het bedrijf
 • De ondernemer dient alleen of samen met anderen de financiële risico’s van het bedrijf te dragen
 • De ondernemer werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf. Als de partner meewerkt in het bedrijf dan is de verdeling minimaal 525 uur voor de partner en 875 uur voor de ondernemer
 • De ondernemer voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van zijn/haar bedrijf/beroep

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u ondersteuning aanvragen vanuit het Bbz. U moet tevens staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.

Verschillende groepen
Het Bbz is van toepassing op verschillende groepen:

 • Zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen, die al een redelijke termijn gevestigd zijn
 • Personen die zich als zelfstandigen willen gaan vestigen (starters)
 • Zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een ontoereikend inkomen. Van belang is dat belanghebbende duurzaam een inkomen uit bedrijfs- of beroepsuitoefening geniet dat ligt beneden het niveau van de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • Zelfstandigen die op korte termijn hun bedrijf gaan beëindigen
 • Zelfstandigen met een duurzaam inkomen beneden de jaarnorm (de marginale zelfstandige)

Meer weten?
Meer informatie over bijstand voor zelfstandigen treft u aan op de pagina over het Bbz.

Stoppen met ondernemen?
Ook als u wilt of moet stoppen met ondernemen kan Baanbrekers u wellicht helpen. Meer informatie hierover leest op op onze IOAZ-pagina.