Baanbrekers heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee wethouders en twee raadsleden af. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie wethouders en twee externe bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achtergrond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in.