Baanbrekers heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee wethouders en twee raadsleden af. Ons dagelijks bestuur bestaat uit drie wethouders en twee externe bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achtergrond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door:

 • Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden
 • Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Kees Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • John van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk
 • Carola Couwenberg, raadslid gemeente Heusden
 • Erika van Gessel, raadslid gemeente Heusden
 • Peter Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Wim Veldkamp, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Ad van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk
 • Hans van Tuyl, raadslid gemeente Waalwijk

Dagelijks bestuur
Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Hans Damen, extern bestuurslid
 • Jan-Bernard Koolen, extern bestuurslid

Voorzitter
Wethouder Wil Ligtenberg hanteert bij het Baanbrekersbestuur de voorzittershamer. Wethouder Ronald Bakker is zijn plaatsvervanger.

Auditcommissie
De auditcommissie van Baanbrekers bestaat uit de volgende leden van het algemeen bestuur:

 • Carola Couwenberg
 • Peter Flohr
 • Ad van Hamond