Baanbrekers heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee wethouders en twee raadsleden af. Ons dagelijks bestuur bestaat uit drie wethouders en twee externe bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achtergrond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door:

 • Margo Mulder, wethouder gemeente Heusden
 • Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Kees Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Jan van Groos, wethouder gemeente Waalwijk
 • Kees Musters, raadslid gemeente Heusden
 • Carola Couwenberg, raadslid gemeente Heusden
 • Jacky Smit-van Gijsel, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Peter Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Cissy de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk
 • Ad van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk

Dagelijks bestuur
Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Margo Mulder, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Jan-Bernard Koolen, extern bestuurslid
 • Hans Damen, extern bestuurslid

Voorzitter
Wethouder Wil Ligtenberg hanteert bij het Baanbrekersbestuur de voorzittershamer. Wethouder Margo Mulder is zijn plaatsvervanger.