Baanbrekers heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee wethouders en twee raadsleden af. Ons dagelijks bestuur bestaat uit drie wethouders en twee externe bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achtergrond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door:

 • Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden
 • Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden
 • Jan Brekelmans, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Suzan Mandemakers, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • John van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk
 • Erika van Gessel, raadslid gemeente Heusden
 • Jeanette Verhoofstad, raadslid gemeente Heusden
 • Georg van Kleij, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Wim Veldkamp, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Ad van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk
 • Hans van Tuyl, raadslid gemeente Waalwijk

Dagelijks bestuur
Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden
 • Suzan Mandemakers, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Hans Damen, extern bestuurslid
 • Kurt van der Sloot, extern bestuurslid

Voorzitter
Wethouder Ronald Bakker hanteert bij het Baanbrekersbestuur de voorzittershamer. Wethouder Thom Blankers is zijn plaatsvervanger.