De vergaderingen van het dagelijks bestuur van Baanbrekers zijn niet openbaar. De vergaderingen van het algemeen bestuur van Baanbrekers zijn wel openbaar.

Vergaderdagen

 • Het dagelijks bestuur vergadert (in principe) op vrijdagen van 9 uur tot 11:30 uur in de directiekamer van Baanbrekers.
 • Het algemeen bestuur vergadert (in principe) op maandagen van 19 tot 21 uur bij Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk.
 • De coronacrisis heeft natuurlijk ook gevolgen voor de manier van vergaderen van ons dagelijks en algemeen bestuur. Het vergaderen gaat zoveel mogelijk digitaal. De openbare vergaderingen worden – zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn – gestreamd via deze website.

Vergaderdata 2020 – dagelijks bestuur:

 • 17 januari 2020 – niet openbaar
 • 27 maart 2020 – niet openbaar
 • 15 mei 2020 – niet openbaar
 • 26 juni 2020 – niet openbaar
 • 11 september 2020 – niet openbaar
 • 9 oktober 2020 – niet openbaar
 • 4 december 2020 – niet openbaar

Vergaderdata 2020 – algemeen bestuur:

 • 27 januari 2020 – openbaar
 • 6 april 2020 – openbaar
 • 25 mei 2020 – openbaar
 • 6 juli 2020 – openbaar
 • 21 september 2020 – openbaar
 • 26 oktober 2020 – openbaar
 • 14 december 2020 – openbaar