Waarom bestaat Baanbrekers? Hierop geven onze opdracht, missie en visie een antwoord. Onze opdracht, missie en visie zijn verwoord in onze Gemeenschappelijke Regeling. Vrij vertaald komen onze opdracht, missie en visie neer op het volgende:

  • Wij streven ernaar dat de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zoveel mogelijk meedoen aan werk en aan de maatschappij.
  • Onze focus ligt op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie zijn hierbij belangrijke waarden voor ons.