Pwet2

Het Rijk voerde op 1 januari 2015 de Participatiewet in. Met deze Participatiewet is er voortaan één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel van de Participatiewet is meer mensen (ook mensen met een arbeidsbeperking) laten meedoen aan werk. In de Langstraat voert Baanbrekers namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet uit.

Snel naar: