Meerdere coronahulpregelingen voor zelfstandigen

Ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen in aanmerking komen voor meerdere regelingen tegelijkertijd. Denk hierbij aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en aan de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De zelfstandigen dienen dan wel aan de voorwaarden te voldoen.

Aanvragen:

  • De Tozo kan door zelfstandigen die in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk wonen, worden aangevraagd via Baanbrekers. Er zijn drie mogelijkheden: een uitkering voor levensonderhoud, een bedrijfslening tegen een gunstige rente en een combinatie van deze twee. De Tozo geldt vooralsnog voor een periode van drie maanden na de aanvraag.
  • De TOGS kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De TOGS is bedoeld voor ondernemingen die bij die sectoren horen die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus of die schade lijden door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. TOGS wordt bij de beoordeling of er recht is op Tozo niet meegeteld als inkomen. Dit om te voorkomen dat het toekennen van TOGS ervoor zorgt dat de Tozo-ondersteuning op voorhand wordt afgewezen.